i samarbeid med

Lean - din vei til bærekraftig utvikling

Samarbeid for å nå målet

09.-10. september 2021
.
Clarion Hotel Air

Lean - din vei til bærekraftig utvikling

Samarbeid for å nå målet

09.-10. september 2021
.
Clarion Hotel Air

Konferansen starter om:

00
DAGER
DAGER
00
Timer
TIMER
00
MIN
MINUTTER
00
SEK
SEKUNDER

Lean -din vei tilbærekraftig utvikling

Dette vil du få ut av konferansen:

Lær om:

 • Øke eierskap og initiativ blant ansatte gjennom sterkt samspill og team
 • Hvordan gjenbruk kan bedre konkurransekraft
 • Målstyring som middel for å nå resultat
 • Hvordan kan vi bedre konkurransekraft
 • Utvikle og ta i bruk ny teknologi
 • Lær av andres erfaringer, og utvikle det videre i egen organisasjon

Bli inspirert til:

 • Hvordan du som leder kan trekke virksomheten inn i en bærekraftig fremtid
 • Ta tak i egen virksomhet
 • Visualisering som verktøy for økt involvering og eierskap
 • Tørre å teste ut og eksperimentere.  Vi må tørre å feile ofte
 • Ta tak i de rette tingene
 • Inspirert til å bidra med
  endring

Utvikle:

 • Din virksomhet til å ta i bruk bærekraft som et markedsmessig fortrinn
 • Innovasjonstakten
 • Forbedringstakten
 • Øke omstillingsevne
 • Din lederevne
 • Nye tjenester

Lean som metode vil involvere alle ansatte i lønnsomt bærekrafts arbeid. Bærekraft defineres som "utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.   Skal vi opprettholde og utvikle velferdssamfunnet må vi i større grad lykkes med dette.

Private og offentlige virksomheter må få mer verdiskaping ut av de ressursene vi har tilgjengelig. Vi har invitert inn en rekke dyktige fagfolk og foredragsholdere som sammen med oss skal se nærmere på Lean - din vei til bærekraftig utvikling.

Foredragsholdere

Hans Monsen
Flowit
Tom Ivar Omdahl
Flowit
Thorleif Sire
Flowit

Påmelding

Early Bird
kr. 6995,-
ekskl. mva.
Prisen øker om:
00
DAGER
DAGER
00
Timer
TIMER
00
MIN
MIN
00
SEK
SEK
 • Få input til hvordan du kan implementere Lean og forbedringsarbeid i egen virksomhet
 • Vi deler kunnskap og erfaringer
 • Helaften med middag og underholdning

Tidspunkt

09.-10. september 2021

Klokken:

Dag 1: 09:00 - 17:00

Dag 2: 09:00 - 15:00

Arrangør

TPM Lean Brukernettverket

Sted

Clarion Hotel Air

Telefon kontaktperson Mary Berg: 454 14 275

Vis kart

PROGRAM

9. - 10. september
Detaljert program kommer. Følg med!
Velg en parallell

13.10-15.10

Parallelle løp

Videregående

Lærende organisasjon, lederskap og kultur

En hver leder bør ha coaching i verktøykassen, fordi det handler
om å hjelpemedarbeidere til å oppleve personlig vekst og sammen
nå mål man har satt seg,enten på personlig plan eller i bedriften.

Vi tar for oss viktige elementer iCoaching og hvilke ferdighet du
som leder må ha. Viktige stikkord er det ålytte, stille spørsmål, våge å utfordre

Bjarne Berg Wig, Institute for Learning Organizations
og Kari Heggholmen, Høgskolen Vestlandet


13:30-15:30

Parallelle løp

Basic

Introduksjon til Lean

Gjennomgang av forutsetningene for å lykkes med Lean og de mest vanlige verktøyene i Lean verktøykassen.

Denne workshoppen inkluderer Lean Hvitt Belte sertifisering

Test gjennomføres på web og diplom sendes digitalt.

Hans Monsen og Kåre Pedersen, Samarbeidsutvikling Norge

13:30-15:30

Parallelle løp

Basic

Vi er ikke «Omgitt av idioter»

Forstå menneskene rundt deg og hvorfor de handler som de gjør.
Vi ser nærmere på forskjellighet, typologi og preferanser.

Rolf Enoksen og Bernt Nagell, Syergia Advisors13:30-15:30

Parallelle løp

Videregående

God tenkning gir gode produkter

Det handler om å systematisk utvikle ledere og ansatte over tid og skape en kvalitetskultur.
For å lage gode produkter og tjenester må vi først utvikle fremragende folk.  

Eivind Reke, Los Norge

15.30-16.15
Hvordan løfte sammen, lede og omstille i en korona og olje krisetid. Rolf Paulsen, Jæger Gruppen AS
16.15-16.45
Presentasjon av Årets Lean prisvinnere
16.45
Dagsprogram ferdig
18:30-23:00
Kveldsprogram

PROGRAM - Dag 2

08:20-08:55
Årsmøte i TPM Lean Brukernettverk, alle medlemmer velkommen
Velg en parallell

09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Vår oppstart med Lean og implementering i fabrikk og prosjekt

Arnt Ove Amdal, Overhalla Betong

10:00-11:00

(inkl. 15 min pause)

Basic John Karstein Tønnessen, Kverneland Group

Norsk kultur og Japansk drakt - Lean på Kverneland klepp

John Karstein Tønnessen, Kverneland Group

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

KAIZEN CULTURE in company and how leaders create such a culture, and what is the future of lean leadership

Web foredag.

Marcin Gaarden, Mowi

09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic


Med kultur og digitalisering som verktøy i Stangeland Maskin AS
- struktur, samhandling og digitalisering gjør at hjulene snurrer lettere, både i oppover- og nedoverbakker

Olav Silde, Stangeland Maskin

10:00-11:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Resultatene av Lean og involverende planlegging i Veidekke

Sigmund Aslesen, Veidekke

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

KAIZEN CULTURE in company and how leaders create such a culture, and what is the future of lean leadership

Web foredag

Marcin Gaarden, Mowi


09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Hvordan bygge eierskap

Hans Monsen, Samarbeidsutvikling Norge

10:00-11:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Coachende lederskap i et internasjonalt miljø
Web foredrag

Synnøve Helland, Nofima

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)


Basic

KAIZEN CULTURE in company and how leaders create such a culture, and what is the future of lean leadership
Web foredrag

Marcin Gaarden, Mowi

09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Er det mulig å gi bedre og billigere kommunale tjenester samtidig?
Del 1

Lena Haugseth, Welfare Revolution AS

10:00-10:45

(inkl. 15 min pause)

Basic

Er det mulig å gi bedre og billigere kommunale tjenester samtidig?
Del 2

Lena Haugseth, Welfare Revolution AS

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Lean i tjenesteleveranse

Kjartan Eidsvåg, Nav Sveio

11:45-12:45
Lunsj
12:45:-13:25
Den grenseløse flyten. Kenneth Gilje, Gilje Tre
13:25-14:05
Ledelse, forbedring og læring i lys av menneskesyn, verdier og intensjon. Johan Skjennum, GetHUMAN
14:05-14: 20
Oppsummering, evaluering og vel hjem
Utskriftsvennlig program