Lean for begynnere

Byggesteiner for videre vekst

Oppstart og de første årene

28. januar 2021
.
Digital konferanse

Konferansen starter om:

00
DAGER
DAGER
00
Timer
TIMER
00
MIN
MINUTTER
00
SEK
SEKUNDER

Om konferansenDenne konferansen er for deg som ønsker lære mer om kvalitet- og forbedringsarbeid. For deg som ønsker å komme i gang med Lean og som trenger input til hvordan du kan implementere det i egen virksomhet.
Du vil Lære hvordan man kan frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter, utvikle menneskene rundt deg og skape mer verdi for kunden.

Vi har invitert inn spennende bedrifter som vil fortelle deg hvorfor de startet med lean, resultat, suksess kriterier og hva det har betydd etter 10-15 år.

Vi anbefaler minst 2 fra hver bedrift. Sitt gjerne sammen, for det skaper en god ramme for felles refleksjoner og læringsutbytte.

Lær om:

 • Forankring i ledelsen
 • Hvordan skape mer     kundeverdi
 • Hva kreves av deg
 • Hvordan du får teamet med deg

Bli inspirert til å:

 • Skape mer kundeverdi
 • Lære av andre sine erfaringer
 • Ta ny kunnskap i bruk allerede samme dag
 • Involvere team og leverandører

Utvikle:

 • Resten av teamet inn i Lean tankesettet
 • Eierskap til Lean prosessen.
 • Deg selv som leder

Foredragsholdere

Johannes O. Borge
Borge Lean Consulting
Tom Ivar Omdahl
Samarbeidsutvikling Norge
Thorleif Sire
Flowit
Torgeir Halvorsen
Jæger Automobil AS
Hans Monsen
Samarbeidsutvikling Norge
Sigurd Mølstre
Toma Mat
Rune Nyheim
O. Kavli AS
Steffen Berheim
John Dahle Skipshandel

Påmelding

Early Bird
kr. 1995,-
ekskl. mva.
Prisen øker om:
00
DAGER
DAGER
00
Timer
TIMER
00
MIN
MIN
00
SEK
SEK
 • Få input til hvordan du kan implementere Lean i egen virksomhet
 • Vi deler kunnskap og erfaringer
 • Tett oppfølging, før og etterpå

Tidspunkt

28. januar 2021

Klokken:

08:30 - 13:30

Arrangør

TPM Lean Brukernettverket

Sted

Digital konferanse

Telefon kontaktperson Mary Berg: 454 14 275

Vis kart

PROGRAM

08:30-08:45
Velkommen, hensikt og forventninger.
08:45-09:40
Hva er lean? Hvordan få forbedringsarbeidet til å bli en naturlig del av den daglige drift. Hvorfor er forankring i ledelse viktig?
09:40-10:10
Vi deler i mindre grupper. Gruppediskusjon. Pause 10 minutt.
10:20-10:30
Oppsummering i plenum
10:30-11.00
Foredrag av Sigurd Mølstre, Toma Mat: Hvordan vi snudde krise til suksess.
11:00-11:30
Foredrag av Rune Nyheim, O. Kavli: Hvordan vi bygger sterk og varig Lean kultur.
11:30-12:00
Vi deler i mindre grupper. Vi diskuterer hva vi har lært og utveksler erfaringer.
12:00-12:30
Lunch
12:30-13:00
Foredrag av Steffen Berheim, John Dahle Skipshandel: : Deler sine erfaringer med oppstart og hvorfor de besluttet å starte med Lean.
13:00-13:30
Foredrag av Torger Halvorsen, Jæger Automobil. Hvorfor vi startet, hva det har betydd, og hvor hadde vi vært om vi ikke hadde startet med Lean?
13:30-14:00
Vi deler i mindre grupper. Vi diskuterer hva vi har lært og utveksler erfaringer. Kort Felles oppsummering Takk for i dag
Velg en parallell

13.10-15.10

Parallelle løp

Videregående

Lærende organisasjon, lederskap og kultur

En hver leder bør ha coaching i verktøykassen, fordi det handler
om å hjelpemedarbeidere til å oppleve personlig vekst og sammen
nå mål man har satt seg,enten på personlig plan eller i bedriften.

Vi tar for oss viktige elementer iCoaching og hvilke ferdighet du
som leder må ha. Viktige stikkord er det ålytte, stille spørsmål, våge å utfordre

Bjarne Berg Wig, Institute for Learning Organizations
og Kari Heggholmen, Høgskolen Vestlandet


13:30-15:30

Parallelle løp

Basic

Introduksjon til Lean

Gjennomgang av forutsetningene for å lykkes med Lean og de mest vanlige verktøyene i Lean verktøykassen.

Denne workshoppen inkluderer Lean Hvitt Belte sertifisering

Test gjennomføres på web og diplom sendes digitalt.

Hans Monsen og Kåre Pedersen, Samarbeidsutvikling Norge

13:30-15:30

Parallelle løp

Basic

Vi er ikke «Omgitt av idioter»

Forstå menneskene rundt deg og hvorfor de handler som de gjør.
Vi ser nærmere på forskjellighet, typologi og preferanser.

Rolf Enoksen og Bernt Nagell, Syergia Advisors13:30-15:30

Parallelle løp

Videregående

God tenkning gir gode produkter

Det handler om å systematisk utvikle ledere og ansatte over tid og skape en kvalitetskultur.
For å lage gode produkter og tjenester må vi først utvikle fremragende folk.  

Eivind Reke, Los Norge

15.30-16.15
Hvordan løfte sammen, lede og omstille i en korona og olje krisetid. Rolf Paulsen, Jæger Gruppen AS
16.15-16.45
Presentasjon av Årets Lean prisvinnere
16.45
Dagsprogram ferdig
18:30-23:00
Kveldsprogram

PROGRAM - Dag 2

08:20-08:55
Årsmøte i TPM Lean Brukernettverk, alle medlemmer velkommen
Velg en parallell

09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Vår oppstart med Lean og implementering i fabrikk og prosjekt

Arnt Ove Amdal, Overhalla Betong

10:00-11:00

(inkl. 15 min pause)

Basic John Karstein Tønnessen, Kverneland Group

Norsk kultur og Japansk drakt - Lean på Kverneland klepp

John Karstein Tønnessen, Kverneland Group

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

KAIZEN CULTURE in company and how leaders create such a culture, and what is the future of lean leadership

Web foredag.

Marcin Gaarden, Mowi

09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic


Med kultur og digitalisering som verktøy i Stangeland Maskin AS
- struktur, samhandling og digitalisering gjør at hjulene snurrer lettere, både i oppover- og nedoverbakker

Olav Silde, Stangeland Maskin

10:00-11:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Resultatene av Lean og involverende planlegging i Veidekke

Sigmund Aslesen, Veidekke

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

KAIZEN CULTURE in company and how leaders create such a culture, and what is the future of lean leadership

Web foredag

Marcin Gaarden, Mowi


09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Hvordan bygge eierskap

Hans Monsen, Samarbeidsutvikling Norge

10:00-11:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Coachende lederskap i et internasjonalt miljø
Web foredrag

Synnøve Helland, Nofima

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)


Basic

KAIZEN CULTURE in company and how leaders create such a culture, and what is the future of lean leadership
Web foredrag

Marcin Gaarden, Mowi

09:00-10:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Er det mulig å gi bedre og billigere kommunale tjenester samtidig?
Del 1

Lena Haugseth, Welfare Revolution AS

10:00-10:45

(inkl. 15 min pause)

Basic

Er det mulig å gi bedre og billigere kommunale tjenester samtidig?
Del 2

Lena Haugseth, Welfare Revolution AS

11:00-12:00

(inkl. 15 min pause)

Basic

Lean i tjenesteleveranse

Kjartan Eidsvåg, Nav Sveio

11:45-12:45
Lunsj
12:45:-13:25
Den grenseløse flyten. Kenneth Gilje, Gilje Tre
13:25-14:05
Ledelse, forbedring og læring i lys av menneskesyn, verdier og intensjon. Johan Skjennum, GetHUMAN
14:05-14: 20
Oppsummering, evaluering og vel hjem
Utskriftsvennlig program